Archive for aprilie 2018

Decizia ICCJ nr. 5/ 28.02.2018 Ce se intelege prin termenul de ranire ?

aprilie 26, 2018

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a considerat că se impune admiterea sesizării, pronunţând următoarea soluţie:

„Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul nr. 8.618/279/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „Ce se înțelege prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II-a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracțiunea de părăsire a locului accidentului?”.

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracțiunea de părăsire a locului accidentului, stabilește că termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, se interpretează în sensul de „leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, a căror gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puțin o zi) ori printr-una din urmările prevăzute deart. 194 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Codul penal”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Decizia ICCJ nr. 5/ 28.02.2018 a fost publicata in MO Partea I, nr. 355 din 24 aprilie 2018

https://www.juridice.ro/576952/iccj-dezlegarea-unor-chestiuni-de-drept-infractiunea-de-parasire-a-locului-accidentului.html/

Decizia ICCJ nr. 3 din 19.02.2018 Erorile maxime tolerate pentru masurarea vitezei – cerinte metrologice aplicabile

aprilie 7, 2018

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău in dosarul nr. 2738/1/2017 şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301 din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei sunt cerinţe metrologice aplicabile numai în procedura de atestare a unui cinemometru de către entităţile prevăzute la art. 4 din ordinul susmenţionat, respectiv doar la momentul verificării şi omologării aparatului.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Decizia ICCJ nr. 3 / 19.02.2018 a fost publicata în MO nr. 423/ 17.05.2018.

http://www.scj.ro/750/5052/Comunicate-privind-deciziile-pronuntate-in-recurs-in-interesul-legii-in-cadrul-Completelor-pentru-so/Comunicat-privind-decizia-pronuntata-in-recurs-in-interesul-legii-in-sedinta-din-19-februarie-2018/

Vitezomanii nu mai pot contesta amenzile radar pe motiv că aparatul a dat eroare.

ICCJ a dat o hotărâre general valabilă pentru toate instanţele, care prevede că marja de eroare tehnică a aparatelor radar nu mai poate fi luată în calcul la stabilirea vitezei.

Mulţi şoferi profitau de acestă portiţă tehnică, iar judecătorii interpretau marja de eroarea fiecare după cum considera.

Până acum, marja de eroare admisă a aparatelor radare era de +/- 3 kilometri, la viteze de până în 100 de kilometri pe oră sau de +/- 3 % din viteza înregistrată, pentru cei care circulau cu mai mult de 100 de kilometri pe oră.

Decizia ICCJ nr. 15/ 05.03.2018 Recuperare sume platite cu titlu de prestatii sociale de catre casele de pensii

aprilie 4, 2018

În interpretarea dispoziţiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti desfiinţate în calea de atac, se poate face de către casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit, care constituie titlu executoriu.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Publicata in MO nr. 302/ 04.04.2018

https://legeaz.net/monitorul-oficial-302-2018/decizie-iccj-15-2018-recuperare-sume-asigurari-sociale-hotarari-desfiintate-decizie-debit/