Archive for mai 2012

Completarea fiselor de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

mai 25, 2012

  Asigurarea conditiilor pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca este obligatia angajatorului reglementata prin Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art. 20

  Procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca este mentionata la capitolul V – Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/ 2006, aprobate prin HG nr. 1425/ 11.01.2006 modificate si completate prin HG nr. 955/ 08.09.2010 si HG nr. 1242/ 14.12.2011.

MODEL DE COMPLETARE

FISA DE INSTRUIRE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 

INTREPRINDEREA/ UNITATEA:   S.C MODEL S.R.L RM. VALCEA

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA

PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA.

NUMELE SI PRENUMELE: POPESCU ION.

LEGITIMATIA, MARCA:        3218

GRUPA SANGUINA:                A II

DOMICILIUL: str. Matache Temelie, nr.5, Bl. G, sc. D, ap. 32, Rm. Valcea.

NUMELE SI PRENUMELE: POPESCU ION.

Data si locul nasterii: 10 septembrie 1980, comuna Popesti, judet Valcea.

Calificarea: lacatus mecanic.         Functia: mecanic intretinere punct termic.

Locul de munca: Centrala termica de la punctul de lucru Govora Sat.

Autorizatii: legator de sarcina, semnalizator macara.

NOTA: se trec toate autorizatiile mentionate in legi speciale ca fiind necesare a fi detinute/ obtinute de catre lucratorul care deserveste locul de munca.

Traseul de deplasare la/ de la serviciu: Rm. Valcea – Troianu – Cazanesti – Govora Sat  si retur Govora Sat – Cazanesti -Troianu – Rm. Valcea.

Durata deplasarii: de 2 ori pe zi cate 1 ora, in intervalul 6,00 – 6,30 respectiv 15,15 – 15,45.

INSTRUIREA LA ANGAJARE. 

    1. INSRUIREA INTRODUCTIV GENERALA a fost efectuata la data de 01.02.2005, timp de 8 ore, de catre tehn. Marinescu Cornel, avand functia de lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca/ lucrator in cadrul serviciului intern de prevenire si protectie.

NOTA: cel care efectueaza instruirea a urmat si a absolvit cursuri de profil. Este numit prin decizia scrisa a angajatorului.

CONTINUTUL INSTRUIRII: Conform materialului de instruire aprobat de catre angaajtor – legislatie de securitate si sanatate in munca, consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca, riscuri specifice de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii, masuri generale, la nivelul unitatii pentru acordare prim ajutor, stingere incendii, evacuare personal.    

NOTA: -materialul de instruire, in forma scrisa si dupa caz si in forma electronica este cel intocmit de catre angajator/ lucrator desemnat/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie, material aflat la lucratorul desemnat cu activitati de prevenire si protectie, din cadrul firmei/ serviciul intern de prevenire si protectie. Materialul se aproba de catre angajator si este disponibil lucratorilor care urmeaza a fi instruiti.

-la sfarsitul instruirii se da celui instruit un test scris sau dupa caz, in fata unui calculator, cu intrebari din materialele de instruire prelucrate, se noteaza textul si se arhiveaza, respectiv in cazul testarii pe calculator (exista teste numerotate), se nominalizeaza testul si se inscrie nota, intr-un document scris, care se arhiveaza. Testul este disponibil la cererea organelor abilitate de control.

Semnatura celui instruit     Semnatura celui care a              Semnatura celui care a

efectuat instruirea.                verificat insusirea cunostintelor.

     POPESCU ION           tehn. MARINESCU CORNEL               POPA PETRE  # 

    # NOTA: semneaza dupa caz, seful serviciului intern de prevenire si protectie numit prin decizia scrisa a angajatorului/ angajatorul sau alta persoana cu functie de conducere din cadrul firmei, desemnat de catre angajator, prin decizie scrisa.

2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA a fost efectuat la data de 02.02.2005, pentru specialitatea: mecanic intretinere punct termic, timp de 8 ore, de catre ing. Paraschiv Gheorghe, avand functia de sef de schimb.

NOTA: cel care efectueaza instructajul este conducatorul locului de munca, numit prin decizia scrisa a angajatorului, care are atributii si raspunderi (prin fisa de post) in domeniul securitatii si sanatatii in munca, urmand a absolvi si cursuri de profil.

CONTINUTUL INSTRUCTAJULUI: Reglementari de securitate si sanatate specifice punctului termic, instructiuni de lucru specifice punctului termic/ instructiuni de prevenire si protectie pentru lacatusul mecanic/ instructiuni de colaborare cu ceilalti lucratori de la locul de munca/ punctul de lucru (operatori cazane, electromecanic, elctrician), riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice punctului termic, masuri de prim ajutor, stingere incendiu, evacuare lucratori, specifice punctului termic, demonstratie practica – inlocuire armaturi pe traseele tehnologice.

    NOTA. Se prelucreaza:

    –reglementari de securitate si sanatate specifice locului de munca/ postului de lucru,

    –instructiuni proprii pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor, intocmite de catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie, aflate la conducatorul locului de munca. Materialul scris se aproba de catre angajator si este disponibil lucratorilor.

    –instructiuni de lucru specifice locului de munca/ postului de lucru respectiv, pentru toate meseriile care deservesc locul de munca, insistandu-se pe colaborarea intre meserii, pe riscurile existente la locul de munca, pe masurile de prim ajutor, pe masurile pentru prevenire si stingere incendii, pe masurile pentru evacuare personal in caz de necesitate, pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate in munca pentru lucratori, pentru prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale,

Se face demonstratie practica privind modul corect de lucru, utilizarea corecta a echipamentului individual de protectie, modul de actiune in caz de interventie, evacuare, prim ajutor, se prezinta modul de functionare a mijloacelor de alarmare, pentru cazuri de necesitate (se nominalizeaza actiunea precisa pe care o desfasoara lucratorii, pe meserii, in caz de necesitate).

Semnatura celui instruit        Semnatura celui care a                             Semnatura celui care a

efectuat instruirea.                             verificat insusirea cunostintelor.

   POPESCU ION                     ing. PARASCHIV GH.                         ing. Dumitrache Vasile   #

    # NOTA: semneaza seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca respectiv, numit prin decizie scrisa de catre angajator/ angajatorul.

    3. ADMIS LA LUCRU.

NUMELE SI PRENUMELE:                                         ing. Dumitrache Vasile

FUNCTIA (sef sectie, atelier, santier,etc.):                      director executiv.

DATA SI SEMNATURA :                02.02. 2005                 Dumitrache Vasile   #

    # NOTA: semneaza seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca respectiv, respectiv un lucrator cu functie de conducere din cadrul firmei, desemnat de catre angajator, prin decizie scrisa/ angajatorul.

INSTRUIREA PERIODICA 

 Data                Durata,     Specialitatea        Material                                                    Semnatura celui

Instruirii           ore                                           predat                 instruit                          care a instruit                        care a verificat

01.03.2005       2          lacatus       Instructiuni       Popescu Ion         Paraschiv  Gheorghe       Dumitrache Vasile

                                         mecanic             proprii                  

                                                              pentru lucrul cu

                                                              masina de gaurit.

NOTA: –instruirea periodica la locul de munca se desfasoara la intervalul de timp stabilit prin instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca intocmite pe locuri de munca/ posturi de lucru, activitati desfasurate si meserii, dar nu la interval mai mare de 6 luni, instructiunile fiind aprobate de catre angajator si disponibile lucratorilor care sunt instruiti.

-durata instruirii periodice este in functie de specificul locului de munca, riscurile identificate existente, la locul de munca, calificarea si perfectionarea lucratorilor, materialele care se prelucreaza,

-la instruirea periodica participa toate meseriile de la locul de munca, instruirea desfasurandu-se pe specificul meseriei fiecarui angajat,

-materialul prelucrat la instruirea periodica (poate fi intocmit de catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie), aprobat de catre angajator (se pastreaza la cel care a efectuat instruirea), se mentioneaza expres si poate cuprinde dupa caz:

  1. instructiuni specifice meseriei,
  2. instructiuni de colaborare intre lucratori cu meserii diferite,
  3. evenimente produse in cadrul firmei, care au avut urmari nedorite pentru angajati si pentru firma,
  4. materiale de instruire preventiva a lucratorilor,
  5. comunicari in legatura cu munca ale angajatorului,
  6. materiale referitoare la echipamentul individual de protectie, alimentatia de protectie, antidotul de protectie,
  7. date statistice ale activitatii de prevenire si protectie din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, desfasurate in cadrul firmei, etc.
  8. materiale privind stadiul de realizare al masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie al firmei.

9. demonstratii practice privind modul corect de lucru.

-tematica instructajului periodic aprobata de catre angajator se pastreaza la cel care a efectuat instruirea,

-verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic superior al celui care a efectuat instruirea si prin sondaj de catre angajator/ lucrator desemnat/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire individuale ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

INSTRUIREA PERIODICA SUPLIMENTARA

Data               Durata,           Specialitatea         Material                                             Semnatura celui

Instructajului    ore                                               predat                 instruit           care a efectuat instruirea            care a verificat

01.07.2005       8              lacatus         Instructiuni    Popescu Ion     Paraschiv  Gheorghe       Dumitrache Vasile

                                              mecanic            proprii          

                                                                  pentru lucrul cu

                                                                  rotopercutanta.

NOTA: -instruirea periodica se face suplimentar celei programate daca:

-lucratorul a lipsit peste 30 zile lucratoare,

-la reluarea activitatii dupa un accident de munca,

-au aparut modificari legislative,

-au aparut modificari tehnologice si/ s-au inlocuit/ au fost suplimentate cu alte tipuri unele echipamente tehnice de lucru,

-au aparut tehnologii noi/ proceduri de lucru noi, echipamente de munca noi,

-au aparut riscuri noi neidentificate initial sau aparute ca urmare a modificarilor tehnologice facute,

-se efectueaza lucrari speciale, nespecifice locului de munca/ postului de lucru respectiv.

-materialul prelucrat la instruirea periodica (poate fi intocmit de catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie), aprobat de catre angajator, se pastreaza la cel care a efectuat instruirea si sunt disponibile lucratorilor instruiti.

-durata instruirii periodice suplimentare stabilite prin instructiunile proprii este de minim 8 ore.

REZULTATELE TESTARILOR

    Data                                         Materialul examinat                                         Calificativ                  Examinator

 10.06.2005           Test instruire introductiv  generala                      Bine                   Paraschiv Gh.

  NOTA: -testarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca se efectueaza la intervale de timp stabilite de catre angajator prin programul de prevenire si protectie (la angajare si de regula trimestrial pentru lucratori si semestrial pentru personalul tehnic administrativ, anual pentru toti lucratorii),

-se concepe un text tip grila de catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie/ conducatorul locului de munca,

-testul se aproba de catre angajator si se pastreaza impreuna cu lucrarile/ calificativele obtinute, la initiatorul testului,

-rezultatul testului se trece in fi]a individuala de instruire si reprezinta baza politicii de instruire ulterioara, pentru toti cei implicati in activitatea de prevenire si protectie.

ACCIDENTE DE MUNCA SAU IMBOLNAVIRI PROFESIONALE SUFERITE.

Data producerii evenimentului                Diagnosticul medical.           Nr./ data PV cercetare a evenimentului       Nr. zile ITM

          12.08.2005                                fractura brat stang                              3/ 15.08.2005                                      25

                                        

SANCTIUNI APLICATE PENTRU NERESPECTAREA

REGLEMENTARILOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.

                 Abaterea savarsita                                    Sanctiune administrativa aplicata                  Nr./ data decizie

Nepurtare echipament individual            Penalizare cu 5 % din salariu.                13/ 20.09.2005

      de protectie din dotare.                                      Ultim avertisment.                  

CONTROL MEDICAL PERIODIC.

Observatii de specialitate: se recomanda evitarea lucrului prelungit in pozitia aplecat.

Semnatura si parafa medicului.                                                    Data vizei.

                  Dr. Pintilie Eugenia                                                      29.12.2005

TESTAREA PSIHOLOGICA PERIODICA.

Apt psihologic pentru: lucru la inaltime, lucru in conditii de izolare, conducatori auto,

Semnatura psihologului.                                            Data.

                      Psh. Tatar Veronica                                      02.02.2005

   

    CONCLUZII:

 –accidentele de munca sau imbolnavirile profesionale suferite de catre lucrator in timpul programului de lucru, pe perioada cat lucreaza in cadrul firmei se mentioneaza in fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca,

-sanctiunile aplicate lucratorului de catre angajator se mentioneaza in fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca,

-rezultatul controlului medical periodic si dupa caz rezultatul testarii psihologice periodice (apt/ inapt pentru lucru la inaltime, lucru in conditii de izolare, etc.) se mentioneaza in fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca.

    ATENTIE !

Rubricile de control medical periodic si testare psihologica periodica se recomanda a fi completate inca de la angajare. Se reactualizeaza periodic.

   Fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca si copii ale fiselor de aptitudini pentru lucratori se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

Cei interesati (angajatori si/ sau lucratori) pot achizitiona contra cost, modele de instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori, intocmite conform mentiunilor din prezentul articol, accesand site-ul http://protectiamuncii.wordpress.com

Prin analizarea, adaptarea dupa caz si aprobarea de catre angajator, aceste instructiuni pot fi utilizate de catre firme de profil, la locuri de munca/ posturi de lucru, proprii acestor firme, dar si pentru echipamente tehnice de munca identice cu cele analizate in cadrul acestor instructiuni.

Comunicarea evenimentelor produse in cadrul unei firme

mai 19, 2012

Am constatat ca nu se cunoaste de catre angajatori, dar nici de catre lucratori una din obligatiile pe care le au, pentru a anunta orice eveniment produs in cadrul firmei.

Neanuntarea evenimentelor produse constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art. 39 al.(5)

Sanctiunile contraventionale se aplica angajatorilor de catre inspectorii de munca conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art. 41 si art. 42 al.(1)

OBLIGATIVITATEA  ANGAJATORULUI  DE  A  COMUNICA

ORICE  EVENIMENT  PRODUS  IN  CADRUL  FIRMEI.

    Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 mentioneaza:

-la art.5 lit.f) eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazurile susceptibile de boala profesionala sau legata de profesie,

-la art. 26 – Orice eveniment, asa cum este definit la art. 5 lit.f), va fi comunicat de indata angajatorului, de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia,

-la art. 27 al.(1) Angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele, de indata, dupa cum urmeaza:

lit.a). Inspectoratelor teritoriale de munca – toate evenimentele asa cum sunt definite la art. 5 lit.f)

Prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/ 2006, aprobate prin HG nr.1425/ 2006 modificate si completate prin HG nr. 955/ 08.09.2010 si HG nr. 1242/ 14.12.2011, la art.109 HHse stabilesc informatiile care se comunica.

Pentru model de comunicare evenimente – vezi anexa 13la Normele metodologice de aplicare a legii.

La art.112 al.(1) lit.a-f) din HG nr. 1425/ 2006 se nominalizeaza evenimentele care se comunica obligatoriu: incidentul periculos, evenimentul care a avut ca urmare un deces, evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv, evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidenta,  evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate, evenimentul care a avut ca urmare disparitia unei/ unor persoane.

Evenimentele prevazute la al.(1) lit.d) si e) se vor comunica Inspectiei muncii dupa primirea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate, conform prevederilor art.112 al.(2)

lit.b) Asiguratorului – potrivit prevederilor Legii nr. 346/ 05.06.2002, art. 50, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in MO nr. 772/ 12.11.2009, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale – accidentele soldate cu incapacitate de munca sau cu decesul asiguratilor, de indata ce angajatorii au luat cunostinta de producerea acestora, precum si incidentele periculoase (cu respectarea prevederilor art. 84 al.(3) din Ordinul comun MMSSF nr.450/ 06.06.2006 si MSP nr. 825/ 05.07.2006), modificat si completat prin Ordinul comun MMSSF nr. 213/ 18.02.2009 si MSP nr. 363/ 23.03.2009 care aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/ 2002.

lit.c) Organelor de urmarire penala, dupa caz.

Medicul de medicina muncii cu care angajatorul are incheiat contract de prestare de servicii, precum si orice alt medic sunt obligati conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art. 27 al.(2) si al.(3) si prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG nr. 1425/ 11.10.2006, art. 149 sa semnaleze catre autoritatea de sanatate publica teritoriala, bolile profesionale, precum si suspiciunea de boala profesionala, inclusiv intoxicatia acuta profesionala, depistata cu ocazia oricaror prestatii medicale.

-la art. 28 Incazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea sarcinilor de serviciu, organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/ sau persoanelor fizice/ juridice prevazute la art.29 al.(1) lit.a) si b), in termen de 5 zile de la data solicitarii, un exemplar al procesului verbal de cercetare la fata locului.

Cercetarea evenimentelor se face de catre angajator, in cazul evenimentelor produse cu incapacitate temporara de munca – Legea nr. 319/ 2006 art. 29 al.(1) lit.a), respectiv de catre inspectoratele teritoriale de munca in cazul evenimentelor care au produs invalidate evidenta sau confirmata, decese, accidente colective, incidente periculoase, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la angajatorii persoane fizice, precum si in situatiile cu persoane date disparute – Legea nr. 319/ 2006 art. 29 al.(1) lit.b)

Prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/ 05.06.2002, aprobate prin Ordinul comun MMSSF nr. 450/ 06.06.2006 si MSP nr. 825/ 05.07.2006, modificate si completate prin Ordinul comun MMSSF nr. 213/ 18.02.2009 si MSP nr. 363/ 23.03.2009 se stabilesc la cap. IV Comunicarea si constatarea accidentelor de munca, art. 84 al.(1) informatiile ce trebuiesc sa fie comunicate asiguratorului, in caz de accident de munca:

-denumirea/ numele si prenumele angajatorului la care s-a produs accidentul si dupa caz, denumirea/ numele si prenumele angajatorului la care este/ a fost angajat accidentatul,

-sediul/ adresa si nr. de telefon al angajtorului,

-locul unde s-a produs accidentul,

-data si ora producerii accidentului/ data si ora la care a decedat accidentatul,

-datele personale ale victimei (numele si prenumele, ocupatia, varsta, starea civila, vechimea in ocupatie si la locul de munca),

-imprejurarile care se cunosc ale producerii accidentului/ cauzele prezumtive,

-consecintele accidentului,

-unitatea medicala la care a fost internat accidentatul,

-numele si functia persoanei care comunica accidentul,

-data/ ora comunicarii.

Informatiile mentionate mai sus se vor comunica asiguratorului de catre angajator, organele de politie sau orice persoana care are cunostinta de producerea accidentului.

Pentru cazul incidentelor periculoase nu se comunica datele personale ale victimei.

Angajatorul, in urma comunicarii evenimentului produs (care se face in baza unui document scris care se intocmeste si se arhiveaza), inregistreaza in evidenta proprie (pe dosul documentului mentionat mai sus):

-denumirea institutiei unde a efectuat comunicarea,

-persoana de contact (numele/ prenumele, functia, telefon),

-data si ora anuntului,

-orice alte discutii purtate.

Prin prezenta nota se respecta si prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art. 17 lit.c) privind obligativitatea angajatorului de a lua masuri corespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati cu activitati de prevenire si protectie sau reprezentantii acestora, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, sa aiba acces la informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile competente in domeniu.

Procedura practica pentru efectuare expertiza tehnica judiciara

mai 9, 2012

Consider util sa fac cateva precizari legate de modul de desfasurare practica a unei expertize tehnice judiciare, avand in urma o activitate de 15 ani ca specialist tehnic judiciar.

Durata unui proces trebuie sa tina cont, obligatoriu si de timpul necesar pentru intocmirea unui raport de expertiza tehnica. Mica reforma in justitie, de care s-a facut atata tevatura in ultimul an, care scurteaza doar teoretic (pe hartie), durata proceselor nu a avut in vedere aspectul legat de expertiza tehnica judiciara, nu a tinut cont de numarul actual, extrem de redus, de experti/ specialisti tehnici judiciari pe domenii de activitate, autorizati de catre ministerul justititei.

1. Activitatile desfasurate in cadrul unei expertize tehnice in orice specialitate presupune:

-primirea prin posta de catre expert/ specialist a adresei de desemnare, de catre instanta/ parchet, in dosar, pentru nominalizare sa efectueze expertiza tehnica,

-analizarea dosarului cauzei, la sediul instantelor/ parchetelor si copiere la xerox documente din dosarul cauzei, necesare redactarii raportului de expertiza tehnica, la domiciliul expertului/ specialistului, unde acesta detine legislatia aplicabila, arhiva electronica si arhiva scrisa, respectiv aparatura de lucru necesara (calculator, imprimanta, camera foto digitala, xerox, fax, etc.),

-nota scrisa privind evaluarea provizorie a costurilor expertizei tehnice (onorariu provizoriu apreciat ca necesar de catre expert/ specialist, apreciere cheltuieli care urmeaza a fi efectuate pentru derularea expertizei – inclusiv deplasare, cazare, diurna, materiale consumabile pentru intocmire raport de expertiza, etc., taxe si impozite care urmeaza a fi platite de catre expert/ specialist, aplicate la venitul provizoriu al expertului/ specialistului, ca urmare a efectuarii expertizei tehnice in dosarul respectiv), care se depune la instanta/ parchet, cu numar de inregistrare, pentru a fi prezentata partilor implicate in dosar,

-costurile provizorii ale intocmirii raportului de expertiza tehnica se vor depune prin cec in contul Biroului local pentru expertize tehnice,

-documentarea expertului/ specialistului la domiciliul acestuia, asupra legislatiei in vigoare, aplicabile in dosar,

-formularea unor adrese de convocare parti in proces, la intalnirea cu expertul/ specialistul si pentru prezentarea altor documente (nominalizarea acestora) decat cele existente la dosarul cauzei,

-trimiterea prin posta cu confirmare de primire a adreselor de convocare, a partilor, respectiv prin fax/ e.mail cu solicitare de confirmare de primire, primire confirmare de la cei convocati,

-intalnirea/ intalnirile specialistului, cu partile implicate in proces (la aceeasi data sau la date diferite, dupa caz, dupa 7-10 zile, de la trimiterea adreselor de convocare), de regula la sediul paratului, din localitatea unde acesta isi are sediul principal si/ sau sediile secundare,

-de cele mai multe ori sunt necesare intalniri repetate, deoarece partile nu prezinta toate documentele solicitate prin adresele de convocare,

-studierea de catre expert/ specialist a tuturor documentelor aflate la dispozitie si redactarea raportului de expertiza tehnica, la domiciliul expertului/ specialistului,

-depunerea raportului de expertiza tehnica la instanta/ parchet, la sediul acestora (cu numar de inregistrare) sau trimiterea prin posta, cu adresa recomandata/ confirmare de primire, dupa caz,

-o data cu raportul de expertiza tehnica se depune si nota scrisa pentru evaluarea finala a costurilor expertizei tehnice (onorariu definitiv expert/ specialist, cheltuieli efectuate – inclusiv deplasare, cazare, diurna,  materiale consumabile pentru intocmire raport de expertiza, etc., taxe si impozite platite de catre expert, aplicate la venitul expertului/ specialistului, ca urmare a efectuarii expertizei tehnice in dosarul respectiv),

-lamuriri suplimentare si eventuale completari, la raportul de expertiza tehnica (solicitate de catre partile in proces, instanta/ parchet), formularea acestor lamuriri in scris si depunerea la instanta/ parchet, cu numar de inregistrare,

-formularea unor adrese (de multe ori repetate) ale specialistului catre instante/ parchete, pentru ca acestea sa se pronunte asupra raportului de expertiza tehnica si sa transmita documentele necesare, la biroul local pentru expertize tehnice, in vederea intocmirii facturii de catre specialist, pentru incasarea onorariului definitiv si a cheltuielilor efectuate pe parcursul derularii activitatii de expertiza tehnica).

2. In conditiile susmentionate este utila stabilirea unei proceduri de catre Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, pentru detalierea art. 15 din OG nr.2/ 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa flexibilizeze activitatea, tinand cont de:

-capacitatea de lucru, lunara, a expertului/ specialistului, in ceea ce priveste timpul afectat efectuarii expertizei tehnice, in fiecare dosar,

-obligatia efectuarii expertizei tehnice, numai in judetul de domiciliu al expertului/ specialistului si respectiv, in afara judetului de domiciliu, numai in limita timpului disponibil, dupa aprecierea expertului/ specialistului,

-este/ nu este, obligatorie/ prioritara, efectuarea expertizei tehnice pe raza judetului de domiciliu al expertului/ specialistului,

-sporirea numarului expertilor/ specialistilor, pe specialitati (in prezent, de exemplu, in specialitatea protectia muncii, sunt activi 7 specialisti, din care 4 in Bucuresti),

-timpul necesar transmiterii prin posta a adreselor de convocare a partilor, la intalnirea cu expertul/ specialistul,

-expertul/ specialistul sa aiba posibilitatea sa aprecieze daca este utila sau nu intalnirea sa, fizica, cu partile implicate in proces sau este suficient, doar sa solicite si sa primeasca prin posta, completarea documentelor utile intocmirii raportului de expertiza tehnica,

-intalnirea fizica a expertului/ specialistului cu partile implicate in proces sa nu mai fie obligatorie, deoarece necesita deplasari suplimentare ale expertului/ specialistului, la sediul paratului, la sediile secundare (de multe ori in alte judete, decat sediul principal),

-ca alternativa de lucru, posibilitatea convocarii partilor in proces, la intalnirea cu expertul/ specialistul, la sediul/ domiciliul acestuia, nu la sediul paratului,

-posibilitatea ca dosarele existente la instante/ parchete sa fie xerocopiate si trimise expertului/ specialistului, prin posta, o data cu desemnarea acestuia sau la solicitarea expresa a acestuia, adresata instantei/ parchetului,

-stabilirea obligatorie de catre instante/ parchete, o data cu onorariul provizoriu  al expertului/ specialistului si a avansului provizoriu, de cheltuieli pentru deplasarea, cazarea, diurna expertului/ specialistului, la solicitarea acestuia, in urma unei evaluari corecte, virarea de catre cei carora le-a dispus instanta/ parchetul, a onorariului provizoriu si a avansului de cheltuieli, in contul biroului local de expertize tehnice, din judetul de domiciliu al expertului/ specialistului, punerea avansului de cheltuieli, la dispozitia expertului/ specialistului, la data desemnarii/ acceptarii acestuia, pentru efectuarea expertizei tehnice,

-precizarea expresa, ca instanta/ parchetul trebuie sa transmita documentele prevazute de lege, la biroul local pentru expertize tehnice judiciare, din judetul de domiciliu al expertului, la data inregistrarii primirii raportului de expertiza tehnica, pentru ca expertul/ specialistul sa intre in posesia onorariului definitiv si dupa caz, a diferentei de avans de cheltuieli.

Sunt multe alte probleme de rezolvat in justitia romana, poate mai importante, dar activitatea de expertiza tehnica judiciara trebuie sa fie in prim plan.

Reglementari legislative privind accidentul de munca de traseu

mai 8, 2012

Destul de des apar „stiri de senzatie” care anunta producerea unor evenimente – accidente grave de circulatie pe soselele tarii, accidente de munca produse pe santiere de constructii, in mine sau in transporturi, macarale care se prabusesc, incendii si explozii la care se inregistreaza victime, etc.

De prea putine ori cetatenii afla cauzele producerii acestor evenimente. Si de mai putine ori se analizeaza pertinent producerea acestor evenimente si se discuta despre eventuale masuri care ar fi utile a se lua (din punct de vedere legislativ, tehnic, economic, etc.) pentru prevenirea unor evenimente similare.

Am revenit pe acest site https://muncaprotejata.wordpress.com pentru a incerca, in masura posibilitatilor mele (fara a dispune de acces direct la surse de informatie oficiale, care analizeaza aceste evenimente), sa ating aspecte care de cele mai multe ori scapa din vederea celor care difuzeaza stiri.

Mi-am propus sa intocmesc si sa public pe acest blog unele materiale pe care le consider utile, in egala masura, pentru informarea lucratorilor, dar si a angajatorilor.

Categoria de bucatareli am transferat-o cu arhiva cu tot pe un site nou http://www.despremancare.ro

Intocmirea de catre angajator a instructiunilor proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori este obligatorie pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

CONDITIILE IN CARE ACCIDENTUL DE TRASEU

ESTE CONSIDERAT ACCIDENT DE MUNCA.

    Inspectia muncii publica pe site-ul propriu http://www.inspectmun.ro un Raport anual intocmit conform prevederilor Conventiei nr. 81/ 1947 si ale Conventiei nr. 129/ 1969 ale Organizatiei Internationale a muncii.

Acest raport respecta prevederile conventiilor mentionate, adoptate si de catre Romania, facand publice date privind activitatea desfasurata la nivel de tara, vizand  protectia muncii/ securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori. Unul din capitolele raportului analizeaza statistic accidentele de munca produse la nivel de tara.

Pe acelasi site, inspectia muncii publica periodic (trimestrial, semestrial) statistici privind situatia accidentelor de munca produse la nivel de tara.

Pe sectiunea site-ului Avocatnet.ro, la sectiunea Initiativa-legislativa.ro a existat in urma cu 1, 5 ani o propune privind abrogarea art.30 lit g) din Legea securitatii si sanatatii in munca, articol care viza accidentul de traseu ca fiind considerat accident de munca. Motivarea era: angajatorul nu poate controla activitatea angajatilor sai in afara orelor de program.

Am intervenit in discutie si am facut unele precizari: „Articolul mentionat se refera la obligatia angajatorului de a avea o prevedere in regulamentul de ordine interioara si in materialul de instruire in domeniul ssm, prin care sa stabileasca pentru fiecare angajat in parte, un traseu de urmat, de la domiciliu la serviciu si retur, inclusiv cu mijloace proprii ale firmei sau puse la dispozitie de firma. Nerespectarea de catre angajat a acestei prevederi, il scoate pe angajator, din culpa. Daca prevederea nu este mentionata intr-un document oficial al firmei si este cunoscuta, sub semnatura, de catre angajati, angajatorul este responsabil si intra sub incidenta legii. Prevederea legislativa, este folosita in toate tarile civilizate, poate nu atata de explicit, ca in legea 319/2006. Consider corecta prevederea legislativa, atat pentru angajat, cat si pentru angajator.”

Deoarece au existat in continuarea discutiei pareri contrare celei formulate de catre mine, dar nefundamentate, consider ca este utila o informare mai detaliata a lucratorilor dar si a angajatorilor.

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 defineste la art.5 lit.g) accidentul de munca – vatamare violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces.

Normele metodologice de aplicare ale legii nr. 319/ 2006, aprobate prin HG nr. 1425/ 11.10.2006 modificate si completate prin HG nr. 955/ 08.09.2010 si HG nr. 1242/ 14.12.2011 definesc la art.2 pct.5 – accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) – accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente, potrivit prevederilor legale.

La art.12 al.(1) din lege se mentioneaza obligatia angajatorului,

-lit.c) sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la art.5 lit.g).

La art.30 al.(1) din lege se mentioneaza ca in sensul prevederilor art.5 lit.g), este, de asemenea, accident de munca:

-lit.g) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers.

Legiuitorul a prevazut la art. 39 al.(8) lit. a) – amenzi contraventionale in cuantum de 2.000 – 4.000 lei pentru nerespectarea de catre angajatori a prevederilor art. 12 al.(1) lit.c).  Amenzile contraventionale se aplica angajatorilor conform prevederilor art. 41 din lege.

Normele metodologice de aplicare ale legii nr. 319/ 2006, aprobate prin HG nr. 1425/ 11.10.2006 modificate si completate prin HG nr. 955/ 08.09.2010 si HG nr. 1242/ 14.12.2011 definesc la art. 2 pct.10 accidentul de munca de traseu:

a) accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul,

b) acccident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa in locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa si invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul,

c) accident care a antrenat vatamarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi incaseaza salariul si invers, daca acesta este organizat de angajator in afara unitatii.

Prevederile legislative privind accidentul de traseu sunt in avantajul lucratorilor deoarece un accident de traseu inregistrat ca accident de munca face posibila plata concediului medical pentru incapacitate temporara de munca in cuantumul prevazut de Legea nr. 346/ 05.06.2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale.

Pentru cazul cand accidentul s-a soldat cu decesul victimei sau incadrarea intr-un grad de invaliditate a victimei, se aplica si prevederile din contractul colectiv de munca la nivel de unitate/ ramura, respectiv din legea pensiilor publice (dupa caz – ajutor de deces pentru urmasi, de la casa de pensii, ajutor material si ajutor financiar din partea angajatorului pentru victima respectiv pentru urmasi, etc.).

Prevederile legislative sunt in avantajul angajatorului, daca acesta a mentionat in fisa individuala de instructaj ssm – traseul pe care se deplaseaza angajatul de la serviciu spre domiciliu si invers, respectiv perioada totala de timp necesara pentru deplasare (se precizeaza obligatoriu intervalul orar si timpul total, necesar deplasarii de la domiciliu spre serviciu si invers), angajatorul neputand fi amendat contraventional/ neputand fi considerat in acest caz, responsabil din punct de vedere penal, pentru producerea evenimentului (vezi art.2 pct.10 lit.a) din normele metodologice).

Daca angajatorul asigura transportul angajatilor, de la domiciliu spre serviciu si invers, cu mijloace proprii sau cu mijloace de transport inchiriate, acest lucru se va mentiona in fisa individuala de instruire ssm, precizandu-se traseul de urmat si perioada de timp (intervalul de timp) necesara pentru deplasarea de la domiciliu spre serviciu, respectiv de la serviciu spre domiciliu.

Prevederile din fisele individuale de instruire ssm ale lucratorilor, privind traseul de urmat si perioadele (intervalul) de timp necesare transportului lucratorilor vor fi mentionate obligatoriu in contractul de prestari servicii, incheiat de catre angajator cu firma de la care inchiriaza mijloacele de transport., pentru ca firma de transport sa cunoasca aceste prevederi si sa le respecte. Nerespectarea de catre firma de transport a acestor prevederi cade in responsabilitatea acesteia.

In fisa individuala de instructaj ssm, traseul si durata deplasarii se mentioneaza de catre persoana care efectueaza instruirea introductiv generala, la inceputul fisei, imediat sub numele angajatului.

Semnatura angajatului pe fisa individuala de instructaj ssm atesta faptul ca acesta a fost instruit corespunzator de catre angajator.

Pentru cazurile prevazute la art. 2 pct.10 lit. b) si c), din normele metodologice, angajatorul trebuie sa intocmeasca si sa aprobe un document scris, acesta putand fi regulamentul de ordine interioara (semnat de catre angajati, de luare la cunostinta), in care sa stabileasca traseul normal al deplasarii angajatilor de la locul de munca la locul unde se serveste masa si invers (pentru lit.b) si perioada de timp cand are loc deplasarea, respectiv traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde angajatii isi incaseaza salariul si invers, precum si perioada de timp cand are loc deplasarea.

Cei interesati (angajatori si/ sau lucratori) pot achizitiona contra cost, modele de instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori, intocmite conform mentiunilor din prezentul articol, accesand site-ul http://protectiamuncii.wordpress.com

Prin analizarea, adaptarea dupa caz si aprobarea de catre angajator, aceste instructiuni pot fi utilizate de catre firme de profil, la locuri de munca/ posturi de lucru, proprii acestor firme, dar si pentru echipamente tehnice de munca identice cu cele analizate in cadrul acestor instructiuni.

Intocmirea de catre angajator a instructiunilor proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori.

mai 4, 2012

Destul de des apar „stiri de senzatie” care anunta producerea unor evenimente – accidente grave de circulatie pe soselele tarii, accidente de munca produse pe santiere de constructii, in mine sau in transporturi, macarale care se prabusesc, incendii si explozii la care se inregistreaza victime, etc.

De prea putine ori cetatenii afla cauzele producerii acestor evenimente. Si de mai putine ori se analizeaza pertinent producerea acestor evenimente si se discuta despre eventuale masuri care ar fi utile a se lua (din punct de vedere legislativ, tehnic, economic, etc.) pentru prevenirea unor evenimente similare.

Am revenit pe acest site https://muncaprotejata.wordpress.com pentru a incerca, in masura posibilitatilor mele (fara a dispune de acces direct la surse de informatie oficiale, care analizeaza aceste evenimente), sa ating aspecte care de cele mai multe ori scapa din vederea celor care difuzeaza stiri.

Mi-am propus sa intocmesc si sa public pe acest blog unele materiale pe care le consider utile, in egala masura, pentru informarea lucratorilor, dar si a angajatorilor.

Categoria de bucatareli am transferat-o cu arhiva cu tot pe un site nou http://www.despremancare.ro

Intocmirea de catre angajator a instructiunilor proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori este obligatorie pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

CONTINUTUL INSTRUCTIUNILOR PROPRII

PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA.

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 mentioneaza la art.13 lit.e – obligatia elaborarii de catre angajator, indiferent de sectorul de activitate, atat public cat si privat, a instructiunilor proprii pentru completarea si/ sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru, aflate in responsabilitatea lor.

Chiar daca un angajator apeleaza la servicii externe de prevenire si protectie, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu (conform prevederilor Legii nr. 319/ 2006 art.6 al.2). Legiuitorul a stabilit sanctiunile contraventionale care se aplica angajatorilor (conform prevederilor art. 41), pentru nerespectarea obligatiei sale de a intocmi instructiuni proprii, mentionata la art.39 al. 4 din Legea nr. 319/ 2006: „Constituie contraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre situatiile prevazute de prezenta lege si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, incalcarea dispozitiilor art.13, lit.e”.

Normele metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca, aprobate prin HG nr. 1425/ 11.10.2006, modificate si completate prin HG nr. 955/ 08.09.2010 si HG nr. 1242/ 14.12.2011 mentioneaza la art.15 al.(1) activitatile de prevenire si protectie desfasurate in cadrul intreprinderii si/ sau al unitatii, nominalizand la pct.3 – elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/ sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand cont de particularitatile activitatilot si ale unitatii/ intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru.

La baza intocmirii de catre angajator a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca trebuie sa stea identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca,/ echipamente de munca si mediul de munca, pe locuri de munca/ posturi de lucru (conform prevederilor HG nr. 1425/ 2006 art. 15 al.(1) pct.1.

Pentru intocmirea instructiunilor proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori, angajatorii vor avea in vedere prevederile din Cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru lucratori care transpun directivele specifice referitoare la securitatea si sanatatea in munca, prevazute de Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006 art. 51 al.(1) lit.b.

Pentru respectarea prevederilor legale, la intocmirea instructiunilor proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori, angajatorii vor avea in vedere urmatoarele elemente, nominalizate pe capitole in cadrul acestor instructiuni:

-conditii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratorii care isi desfasoara activitatea la locul de munca/ postul de lucru resspectiv,

-conditii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori, legate de echipamentele de munca utilizate de catre lucratori la respectivul loc de munca/ post de lucru,

-prevederi generale vizand organizarea activitatii la locul de munca/ postul de lucru respectiv,

-se vor nominaliza interzicerile,

-prevederi specifice pentru echipamentele de munca utilizate, respectiv pentru activitatea desfasurata, la locul de munca/ postul de lucru respectiv de catre lucratori,

-se vor nominaliza interzicerile,

-pericolele identificate si riscurile de accidentare si boala profesionala, evaluate pentru locul de munca/ postul de lucru respectiv,

-panouri/ indicatoare de interzicere si/ sau avertizare, care trebuie afisate la locul de munca/ postul de lucru respectiv, pentru respectarea prevederilor din Cerintele minime pentru semanlizarea de securitate si sanatate la locul de munca,

-echipament individual de protectie recomandat a fi utilizat de catre lucratori la locul de munca/ postul de lucru respectiv.

Pentru intocmirea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, angajatorii vor utiliza informatiile mentionate in:

-cartile tehnice ale echipamentelor de munca folosite la locul de munca/ postul de lucru respectiv,

-instructiunile de utilizare, intretinere, reparatii, alte instructiuni specifice, pentru echipamentele de munca, instructiuni originale, furnizate de catre fabricantul acestor echipamente,

-fisele tehnice de securitate intocmite de catre organisme specializate, pentru materiile prime, produsele intermediare si produsele finite, deseuri de fabricatie si rezidii, care se vehiculeaza la locul de munca/ postul de lucru respectiv.

Cei interesati (angajatori si/ sau lucratori) pot achizitiona contra cost, modele de instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori, intocmite conform mentiunilor din prezentul articol, accesand site-ul http://protectiamuncii.wordpress.com

Prin analizarea, adaptarea dupa caz si aprobarea de catre angajator, aceste instructiuni pot fi utilizate de catre firme de profil, la locuri de munca/ posturi de lucru, proprii acestor firme, dar si pentru echipamente tehnice de munca identice cu cele analizate in cadrul acestor instructiuni.