Archive for martie 2018

Decizia ICCJ nr. 8/ 19.03.2018 Consemnarea in PV de contraventie a duratei suspendarii dreptului de a conduce si a temeiului juridic

martie 20, 2018

În şedinţa din 19 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

”În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, neconsemnarea, în cuprinsul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, a sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, a intervalului de timp în care acesta este suspendat şi a temeiului juridic este sancţionată cu nulitatea relativă parţială a procesului-verbal, condiționată de producerea unei vătămări care nu poate fi înlăturată decât prin anularea măsurii privind reţinerea permisului de conducere.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 19 martie 2018.

sursa: comunicatul ICCJ

Andrei Pap

https://www.juridice.ro/570075/iccj-ril-admis-ref-neconsemnarea-in-cuprinsul-procesului-verbal-contraventional-a-sanctiunii-complementare-a-suspendarii-dreptului-de-a-conduce-a-intervalului-de-timp-in-care-acesta-este-suspenda.html/

Decizia ICCJ nr. 8/ 19/03.2018 isi produce efectele dupa publicarea in MO

Decizia ICCJ nr. 4/ 05.3.2018 Subiectul activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă.

martie 6, 2018

În şedinţa din 5 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

„ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

”- în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi de subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;

– dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.”

Decizia ICCJ nr. 4/ 05.03.2018 a fost publicata in MO nr. 388/ 07.05.2018