Completarea fiselor de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

  Asigurarea conditiilor pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca este obligatia angajatorului reglementata prin Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art. 20

  Procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca este mentionata la capitolul V – Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/ 2006, aprobate prin HG nr. 1425/ 11.01.2006 modificate si completate prin HG nr. 955/ 08.09.2010 si HG nr. 1242/ 14.12.2011.

MODEL DE COMPLETARE

FISA DE INSTRUIRE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 

INTREPRINDEREA/ UNITATEA:   S.C MODEL S.R.L RM. VALCEA

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA

PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA.

NUMELE SI PRENUMELE: POPESCU ION.

LEGITIMATIA, MARCA:        3218

GRUPA SANGUINA:                A II

DOMICILIUL: str. Matache Temelie, nr.5, Bl. G, sc. D, ap. 32, Rm. Valcea.

NUMELE SI PRENUMELE: POPESCU ION.

Data si locul nasterii: 10 septembrie 1980, comuna Popesti, judet Valcea.

Calificarea: lacatus mecanic.         Functia: mecanic intretinere punct termic.

Locul de munca: Centrala termica de la punctul de lucru Govora Sat.

Autorizatii: legator de sarcina, semnalizator macara.

NOTA: se trec toate autorizatiile mentionate in legi speciale ca fiind necesare a fi detinute/ obtinute de catre lucratorul care deserveste locul de munca.

Traseul de deplasare la/ de la serviciu: Rm. Valcea – Troianu – Cazanesti – Govora Sat  si retur Govora Sat – Cazanesti -Troianu – Rm. Valcea.

Durata deplasarii: de 2 ori pe zi cate 1 ora, in intervalul 6,00 – 6,30 respectiv 15,15 – 15,45.

INSTRUIREA LA ANGAJARE. 

    1. INSRUIREA INTRODUCTIV GENERALA a fost efectuata la data de 01.02.2005, timp de 8 ore, de catre tehn. Marinescu Cornel, avand functia de lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca/ lucrator in cadrul serviciului intern de prevenire si protectie.

NOTA: cel care efectueaza instruirea a urmat si a absolvit cursuri de profil. Este numit prin decizia scrisa a angajatorului.

CONTINUTUL INSTRUIRII: Conform materialului de instruire aprobat de catre angaajtor – legislatie de securitate si sanatate in munca, consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca, riscuri specifice de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii, masuri generale, la nivelul unitatii pentru acordare prim ajutor, stingere incendii, evacuare personal.    

NOTA: -materialul de instruire, in forma scrisa si dupa caz si in forma electronica este cel intocmit de catre angajator/ lucrator desemnat/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie, material aflat la lucratorul desemnat cu activitati de prevenire si protectie, din cadrul firmei/ serviciul intern de prevenire si protectie. Materialul se aproba de catre angajator si este disponibil lucratorilor care urmeaza a fi instruiti.

-la sfarsitul instruirii se da celui instruit un test scris sau dupa caz, in fata unui calculator, cu intrebari din materialele de instruire prelucrate, se noteaza textul si se arhiveaza, respectiv in cazul testarii pe calculator (exista teste numerotate), se nominalizeaza testul si se inscrie nota, intr-un document scris, care se arhiveaza. Testul este disponibil la cererea organelor abilitate de control.

Semnatura celui instruit     Semnatura celui care a              Semnatura celui care a

efectuat instruirea.                verificat insusirea cunostintelor.

     POPESCU ION           tehn. MARINESCU CORNEL               POPA PETRE  # 

    # NOTA: semneaza dupa caz, seful serviciului intern de prevenire si protectie numit prin decizia scrisa a angajatorului/ angajatorul sau alta persoana cu functie de conducere din cadrul firmei, desemnat de catre angajator, prin decizie scrisa.

2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA a fost efectuat la data de 02.02.2005, pentru specialitatea: mecanic intretinere punct termic, timp de 8 ore, de catre ing. Paraschiv Gheorghe, avand functia de sef de schimb.

NOTA: cel care efectueaza instructajul este conducatorul locului de munca, numit prin decizia scrisa a angajatorului, care are atributii si raspunderi (prin fisa de post) in domeniul securitatii si sanatatii in munca, urmand a absolvi si cursuri de profil.

CONTINUTUL INSTRUCTAJULUI: Reglementari de securitate si sanatate specifice punctului termic, instructiuni de lucru specifice punctului termic/ instructiuni de prevenire si protectie pentru lacatusul mecanic/ instructiuni de colaborare cu ceilalti lucratori de la locul de munca/ punctul de lucru (operatori cazane, electromecanic, elctrician), riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice punctului termic, masuri de prim ajutor, stingere incendiu, evacuare lucratori, specifice punctului termic, demonstratie practica – inlocuire armaturi pe traseele tehnologice.

    NOTA. Se prelucreaza:

    –reglementari de securitate si sanatate specifice locului de munca/ postului de lucru,

    –instructiuni proprii pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor, intocmite de catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie, aflate la conducatorul locului de munca. Materialul scris se aproba de catre angajator si este disponibil lucratorilor.

    –instructiuni de lucru specifice locului de munca/ postului de lucru respectiv, pentru toate meseriile care deservesc locul de munca, insistandu-se pe colaborarea intre meserii, pe riscurile existente la locul de munca, pe masurile de prim ajutor, pe masurile pentru prevenire si stingere incendii, pe masurile pentru evacuare personal in caz de necesitate, pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate in munca pentru lucratori, pentru prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale,

Se face demonstratie practica privind modul corect de lucru, utilizarea corecta a echipamentului individual de protectie, modul de actiune in caz de interventie, evacuare, prim ajutor, se prezinta modul de functionare a mijloacelor de alarmare, pentru cazuri de necesitate (se nominalizeaza actiunea precisa pe care o desfasoara lucratorii, pe meserii, in caz de necesitate).

Semnatura celui instruit        Semnatura celui care a                             Semnatura celui care a

efectuat instruirea.                             verificat insusirea cunostintelor.

   POPESCU ION                     ing. PARASCHIV GH.                         ing. Dumitrache Vasile   #

    # NOTA: semneaza seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca respectiv, numit prin decizie scrisa de catre angajator/ angajatorul.

    3. ADMIS LA LUCRU.

NUMELE SI PRENUMELE:                                         ing. Dumitrache Vasile

FUNCTIA (sef sectie, atelier, santier,etc.):                      director executiv.

DATA SI SEMNATURA :                02.02. 2005                 Dumitrache Vasile   #

    # NOTA: semneaza seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca respectiv, respectiv un lucrator cu functie de conducere din cadrul firmei, desemnat de catre angajator, prin decizie scrisa/ angajatorul.

INSTRUIREA PERIODICA 

 Data                Durata,     Specialitatea        Material                                                    Semnatura celui

Instruirii           ore                                           predat                 instruit                          care a instruit                        care a verificat

01.03.2005       2          lacatus       Instructiuni       Popescu Ion         Paraschiv  Gheorghe       Dumitrache Vasile

                                         mecanic             proprii                  

                                                              pentru lucrul cu

                                                              masina de gaurit.

NOTA: –instruirea periodica la locul de munca se desfasoara la intervalul de timp stabilit prin instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca intocmite pe locuri de munca/ posturi de lucru, activitati desfasurate si meserii, dar nu la interval mai mare de 6 luni, instructiunile fiind aprobate de catre angajator si disponibile lucratorilor care sunt instruiti.

-durata instruirii periodice este in functie de specificul locului de munca, riscurile identificate existente, la locul de munca, calificarea si perfectionarea lucratorilor, materialele care se prelucreaza,

-la instruirea periodica participa toate meseriile de la locul de munca, instruirea desfasurandu-se pe specificul meseriei fiecarui angajat,

-materialul prelucrat la instruirea periodica (poate fi intocmit de catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie), aprobat de catre angajator (se pastreaza la cel care a efectuat instruirea), se mentioneaza expres si poate cuprinde dupa caz:

  1. instructiuni specifice meseriei,
  2. instructiuni de colaborare intre lucratori cu meserii diferite,
  3. evenimente produse in cadrul firmei, care au avut urmari nedorite pentru angajati si pentru firma,
  4. materiale de instruire preventiva a lucratorilor,
  5. comunicari in legatura cu munca ale angajatorului,
  6. materiale referitoare la echipamentul individual de protectie, alimentatia de protectie, antidotul de protectie,
  7. date statistice ale activitatii de prevenire si protectie din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, desfasurate in cadrul firmei, etc.
  8. materiale privind stadiul de realizare al masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie al firmei.

9. demonstratii practice privind modul corect de lucru.

-tematica instructajului periodic aprobata de catre angajator se pastreaza la cel care a efectuat instruirea,

-verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic superior al celui care a efectuat instruirea si prin sondaj de catre angajator/ lucrator desemnat/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire individuale ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

INSTRUIREA PERIODICA SUPLIMENTARA

Data               Durata,           Specialitatea         Material                                             Semnatura celui

Instructajului    ore                                               predat                 instruit           care a efectuat instruirea            care a verificat

01.07.2005       8              lacatus         Instructiuni    Popescu Ion     Paraschiv  Gheorghe       Dumitrache Vasile

                                              mecanic            proprii          

                                                                  pentru lucrul cu

                                                                  rotopercutanta.

NOTA: -instruirea periodica se face suplimentar celei programate daca:

-lucratorul a lipsit peste 30 zile lucratoare,

-la reluarea activitatii dupa un accident de munca,

-au aparut modificari legislative,

-au aparut modificari tehnologice si/ s-au inlocuit/ au fost suplimentate cu alte tipuri unele echipamente tehnice de lucru,

-au aparut tehnologii noi/ proceduri de lucru noi, echipamente de munca noi,

-au aparut riscuri noi neidentificate initial sau aparute ca urmare a modificarilor tehnologice facute,

-se efectueaza lucrari speciale, nespecifice locului de munca/ postului de lucru respectiv.

-materialul prelucrat la instruirea periodica (poate fi intocmit de catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie), aprobat de catre angajator, se pastreaza la cel care a efectuat instruirea si sunt disponibile lucratorilor instruiti.

-durata instruirii periodice suplimentare stabilite prin instructiunile proprii este de minim 8 ore.

REZULTATELE TESTARILOR

    Data                                         Materialul examinat                                         Calificativ                  Examinator

 10.06.2005           Test instruire introductiv  generala                      Bine                   Paraschiv Gh.

  NOTA: -testarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca se efectueaza la intervale de timp stabilite de catre angajator prin programul de prevenire si protectie (la angajare si de regula trimestrial pentru lucratori si semestrial pentru personalul tehnic administrativ, anual pentru toti lucratorii),

-se concepe un text tip grila de catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie/ conducatorul locului de munca,

-testul se aproba de catre angajator si se pastreaza impreuna cu lucrarile/ calificativele obtinute, la initiatorul testului,

-rezultatul testului se trece in fi]a individuala de instruire si reprezinta baza politicii de instruire ulterioara, pentru toti cei implicati in activitatea de prevenire si protectie.

ACCIDENTE DE MUNCA SAU IMBOLNAVIRI PROFESIONALE SUFERITE.

Data producerii evenimentului                Diagnosticul medical.           Nr./ data PV cercetare a evenimentului       Nr. zile ITM

          12.08.2005                                fractura brat stang                              3/ 15.08.2005                                      25

                                        

SANCTIUNI APLICATE PENTRU NERESPECTAREA

REGLEMENTARILOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.

                 Abaterea savarsita                                    Sanctiune administrativa aplicata                  Nr./ data decizie

Nepurtare echipament individual            Penalizare cu 5 % din salariu.                13/ 20.09.2005

      de protectie din dotare.                                      Ultim avertisment.                  

CONTROL MEDICAL PERIODIC.

Observatii de specialitate: se recomanda evitarea lucrului prelungit in pozitia aplecat.

Semnatura si parafa medicului.                                                    Data vizei.

                  Dr. Pintilie Eugenia                                                      29.12.2005

TESTAREA PSIHOLOGICA PERIODICA.

Apt psihologic pentru: lucru la inaltime, lucru in conditii de izolare, conducatori auto,

Semnatura psihologului.                                            Data.

                      Psh. Tatar Veronica                                      02.02.2005

   

    CONCLUZII:

 –accidentele de munca sau imbolnavirile profesionale suferite de catre lucrator in timpul programului de lucru, pe perioada cat lucreaza in cadrul firmei se mentioneaza in fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca,

-sanctiunile aplicate lucratorului de catre angajator se mentioneaza in fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca,

-rezultatul controlului medical periodic si dupa caz rezultatul testarii psihologice periodice (apt/ inapt pentru lucru la inaltime, lucru in conditii de izolare, etc.) se mentioneaza in fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca.

    ATENTIE !

Rubricile de control medical periodic si testare psihologica periodica se recomanda a fi completate inca de la angajare. Se reactualizeaza periodic.

   Fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca si copii ale fiselor de aptitudini pentru lucratori se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

Cei interesati (angajatori si/ sau lucratori) pot achizitiona contra cost, modele de instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratori, intocmite conform mentiunilor din prezentul articol, accesand site-ul http://protectiamuncii.wordpress.com

Prin analizarea, adaptarea dupa caz si aprobarea de catre angajator, aceste instructiuni pot fi utilizate de catre firme de profil, la locuri de munca/ posturi de lucru, proprii acestor firme, dar si pentru echipamente tehnice de munca identice cu cele analizate in cadrul acestor instructiuni.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


%d blogeri au apreciat: